adresul. Markiefki nr 44a, 40-213 Katowice - MDK Bogucice-Zawodzie filia Bogucice

Od 1 października rusza nabór wniosków do Inicjatywy Lokalnej

Październik 1, 2020 13:07

SZANOWNI MIESZKAŃCY BOGUCIC !!!

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Katowice z dnia 30 czerwca 2020r. nr XXI/514/20 w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej oraz Zarządzeniem nr 1182/2020 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 8 września br. w sprawie określenia wzoru wniosku oraz szczegółowego trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, w dniu 1 października br. rusza nabór inicjatyw lokalnych planowanych do realizacji na 2021 rok. Końcowy termin naboru inicjatyw upływa 15 listopada 2020 r.

Informujemy także, że nie dokonano żadnych zmian we wzorze wniosku o inicjatywę lokalną składanym przez mieszkańców, zmieniły się natomiast kryteria oceny wniosków stosowane przez Komisję ds. inicjatyw lokalnych, które ujęto zarówno w treści uchwały, jak i zarządzenia.

Informujemy, że wnioski o Inicjatywę Lokalną celem zaopiniowania przez Radę, należy składać w biurze Rady ul. Markiefki 44a – MDK Bogucice, w każdą środę od godz. 17 do 18 w terminie do 4 listopada 2020r. Sesja, na której podjęta zostanie Uchwała, celem zaopiniowania wspominanych wniosków odbędzie się 9 listopada 2020r.

Zamieszczamy aktualną treść uchwały i zarządzenia natomiast wzór wniosku do pobrania, dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za inicjatywę lokalną w danym wydziale i inne ważne informacje dotyczące inicjatywy lokalnej są dostępne na stronie www.katowice.eu  w zakładce: Dla Mieszkańca / Zaangażuj się / inicjatywa lokalna.”

 

Uchwała

Zarządzenie

Partnerzy