adresul. Markiefki nr 44a, 40-213 Katowice - MDK Bogucice-Zawodzie filia Bogucice

O nas

IMG_5499SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witamy na oficjalnej stronie internetowej Rady Jednostki Pomocniczej nr 13 Bogucice. Gorąco zachęcamy do jak najczęstszego korzystania z witryny, gdzie na bieżąco będziemy informować Państwa o nadchodzących wydarzenia a także relacjonować nasze działania oraz przedsięwzięcia.

Rada Dzielnicy Bogucice powstała dzięki mieszkańcom naszej dzielnicy – tym, którzy czynnie zaangażowali się w jej powstanie, jak i tym, którzy wzięli udział w wyborach, głosując na swoich kandydatów.

Aktualny Statut Rady Dzielnicy:

Do podstawowych zadań Rady Dzielnicy należą:

 1. Uchwalanie programów działania Jednostki;
 2. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania zadań przekazanych przez organy Miasta;
 3. Powoływanie stałych i doraźnych zespołów Rady wraz z określeniem ich składu i zakresu działania;
 4. Udział w przeprowadzaniu konsultacji z mieszkańcami Jednostki na zasadach określonych uchwałami Rady Miasta Katowice;
 5. Występowanie do organów miasta w sprawach wniosków mieszkańców Jednostki, w zakresie jej działania dotyczących spraw o charakterze publicznym;
 6. Inicjowanie i organizowanie obchodów okolicznościowych związanych z miejscami pamięci narodowej;
 7. Inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i uroczystości środowiskowych;
 8. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz porządku publicznego we współpracy z Policją i Strażą Miejską;
 9. Składanie propozycji do projektu budżetu miasta;
 10. Wnioskowanie w sprawach miasta dotyczących obszaru Jednostki, w szczególności:
 11. Projektowanych i realizowanych inwestycji oraz remontów,
 12. Planu zagospodarowania przestrzennego,
 13. Godzin funkcjonowania lokali użytkowych oraz lokalizacji zakładów i obiektów, których działalność może być uciążliwa dla otoczenia,
 14. Przebiegu tras linii komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków,
 15. Nazewnictwa ulic i placów publicznych,
 16. Funkcjonowania miejskich instytucji kultury, placówek oświatowych i obiektów rekreacyjno-sportowych

Tak wygląda zapis statutowy. Co jednak oznacza to dla nas, mieszkańców dzielnicy?

Otóż możemy mieć w końcu realny wpływ na projekty uchwał Rady Miasta, które nas dotyczą: na budżet przewidziany dla naszej dzielnicy, na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, na porządek, bezpieczeństwo czy komunikację.

To nie wszystko, są również sprawy z pozoru drobne, indywidualne i wydawać by się mogło nierozwiązywalne. Radni Dzielnicy w miarę przysługujących im kompetencji i możliwości będą angażować się w stosowną pomoc.

Trzeba jednak pamiętać, że Rada Dzielnicy nie może istnieć bez współpracy z mieszkańcami.

To właśnie od nas wszystkich mieszkańców zależy, czy praca Rady przyniesie pozytywne efekty. Ważne są nie tylko dobre pomysły, które mają teraz większą szansę na realizację, ale i problemy, które możemy wspólnie rozwiązać dla dobra całej naszej społeczności.

Siedziba Rady Dzielnicy : Miejski Dom Kultury – Bogucice, ul. Markiefki 44a, Katowice.

SKŁAD RADY JEDNOSTKI POMOCNICZEJ NR 13 BOGUCICE

JOWITA HERCIG PRZEWODNICZĄCA RADY JEDNOSTKI POMOCNICZEJ

MAREK MRYC – WICEPRZEWODNICZĄCY RADY JEDNOSTKI POMOCNICZEJ

 

SKŁAD ZARZĄDU

ANNA MALIKPRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU JEDNOSTKI POMOCNICZEJ

JERZY WALECZEK – WICEPRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU JEDNOSTKI POMOCNICZEJ

ALEKSANDRA FLISSEKRETARZ ZARZĄDU JEDNOSTKI POMOCNICZEJ

 

CZŁONKOWIE RADY JEDNOSTKI POMOCNICZEJ

BONIEWSKI LESZEK

BRZEZIŃSKA ZDZISŁAWA

FLIS ALEKSANDRA

HERCIG JOWITA

KACZYŃSKA BARBARA

KURYŚ ELŻBIETA

MALIK ANNA

MICHALSKI SŁAWOMIR

MICHAŁEK MAKSYMILIAN

MRYC MAREK

REIMANN PIOTR

ROSTEK WOJCIECH

SADOWSKI SZYMON

WALECZEK JERZY

ZIEMIEC KATARZYNA

 

ZESPOŁY ZADANIOWE

Zespół ds. bezpieczeństwa

Przewodniczący: Jerzy Waleczek
z-ca Przewodniczącego: Piotr Reimann
członkowie: Aleksandra Flis

Zespół ds. kultury, sportu i edukacji

Przewodniczący: Piotr Reimann
z-ca Przewodniczącego: Jerzy Waleczek
członkowie: Barbara Kaczyńska

Zespół ds. promocji

Przewodniczący: Anna Malik
z-ca Przewodniczącego: Szymon Sadowski
członkowie: Sławomir Michalski

Zespół ds. rewitalizacji, infrastruktury i rozwoju dzielnicy Bogucice

Przewodniczący: Barbara Kaczyńska
z-ca Przewodniczącego: Elżbieta Kuryś
członkowie: Piotr Reimann, Aleksandra Flis, Jerzy Waleczek, Marek Mryc


Partnerzy