adresul. Markiefki nr 44a, 40-213 Katowice - MDK Bogucice-Zawodzie filia Bogucice

Uroczyste obchody Urodzin Bogucic

Grudzień 20, 2018 20:12

Dnia 14 grudnia 2018r. w MDK Bogucice-Zawodzie odbyło się uroczyste świętowanie urodzin Bogucic.

Podczas uroczystości na wniosek Rady Jednostki Pomocniczej nr 13 Bogucice, wyróżnieni zostali najlepsi uczniowie Bogucickich szkół.

Ze Szkoły Podstawowej nr 40 im. J. Kukuczki, prowadzącej także ostatnie klasy gimnazjum, wyróżniony za osiągnięcia w nauce został Kamil S. który w roku szkolnym 2017/2018 osiągną średnią ocen 5,31, zachowanie wzorowe oraz wzorowo wypełnia obowiązki wynikające ze Statutu Szkoły, prezentuje wysoką kulturę osobistą w szkole i poza nią, szanuje i rozwija dobre tradycje szkoły, dba o kulturę życia codziennego oraz organizuje w szkole akcje charytatywne.

Z Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4 w Katowicach wyróżniona za osiągnięcia w nauce została Anna B. która w roku szkolnym 2017/2018 osiągnęła średnią ocen 5,36 i zachowanie wzorowe. Jest uczennicą grzeczną, kulturalną,miłą, zdyscyplinowaną. Chętnie udziela się w pracach na rzecz klasy i szkoły, bardzo aktywnie uczestniczy w różnego rodzaju imprezach i uroczystościach organizowanych na terenie szkoły a także poza nią. Bierze udział w wielu konkursach i olimpiadach szkolnych i poza szkolnych, zdobywając liczne wyróżnienia. Jest solistką w szkolnym zespole wokalnym.

Ze Szkoły Podstawowej nr 39 im. Jana Pawła II w Katowicach Specjalna, wyróżniona za osiągnięcia w nauce została Anna S. która w roku szkolnym 2017/2018 osiągnęła średnią ocen 4,45 i zachowanie wzorowe oraz frekwencją 90,41%. Uczennica została wskazana do wyróżnienia po raz drugi.

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym uczniom, życząc kolejnych sukcesów w nauce.

Po uroczystym wręczeniu nagród wyróżnionym uczniom, na scenie MDK Bogucice, wystąpił Teatr Górnośląski z musicalem po śląsku na podstawie Zemsty A. Fredry pt.: POMSTA.

Partnerzy