adresul. Markiefki nr 44a, 40-213 Katowice - MDK Bogucice-Zawodzie filia Bogucice

Udost. do publicznego wglądu pro. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Katowickiej i Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Styczeń 9, 2019 9:47

Udostępnienie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Katowickiej i Henryka Mikołaja Góreckiego w  Katowicach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Od 2 do 31 stycznia 2019 r. do publicznego wglądu udostępniony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Katowickiej i Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Cały teren objęty planem zagospodarowania obejmuje również ulicę Markiefki oraz Katowicką.

Uwagi do planu należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Katowice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 14 lutego 2019 r. (ogłoszenie w ww. sprawie wraz z klauzulą dot. ochrony danych osobowych zostało zamieszczone w dniu 20.12.2018 r. na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta oraz w miejscowej prasie, tj. Dzienniku Zachodnim, a także na stronach internetowych bip.katowice.eu, katowice.eu oraz pks.katowice.eu).

więcej informacji: http://bip.katowice.eu/ogloszenia/tablicaogloszen/dokument.aspx?idr=109364&menu=679

Partnerzy