adresul. Markiefki nr 44a, 40-213 Katowice - MDK Bogucice-Zawodzie filia Bogucice

Rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Katowice

Grudzień 20, 2023 10:17

Przekazujemy informację o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Katowice. Z uwagi na okres świąteczny konsultacje ww. uchwały będą trwać aż 45 dni – od 13 grudnia 2023 r. do 26 stycznia 2024 r.

Projekt uchwały wraz z załącznikiem, tj. mapą w skali 1:5000 wskazującą granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz „Diagnozą obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Katowice”, znajduje na stronie internetowej Miasta Katowice: https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/rewitalizacja/gminny-program-rewitalizacji oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/TablicaOgloszen/dokument.aspx?idr=137995&menu=679

Partnerzy