adresul. Markiefki nr 44a, 40-213 Katowice - MDK Bogucice-Zawodzie filia Bogucice

Plac na Glanc Bogucice

Luty 23, 2021 8:57

W tym roku projekt Plac na Glanc zawita do Bogucic! Jeśli wiecie o podwórkach, którym przydałaby się przemiana – dajcie  znać (najlepiej pisząc na adres: png@miastoogrodow.eu).

Projekt Plac na Glanc co roku udowadnia, że mieszkańcy mają wpływ na to, jak wygląda ich najbliższa okolica. Co więcej – sprawia, że czują się jeszcze bardziej odpowiedzialni za jej stan.

Proces projektowy zakłada społeczną partycypację, oddolność i zasadę odpowiedzialnego projektowania, a więc działania nie tylko dla mieszkańców, ale wraz z mieszkańcami. Każdy Plac na Glanc ma stać się modelową przestrzenią, wzorem, którym mogą zainspirować się także mieszkańcy innych kamienic.

Projekt Plac na Glanc wykorzystując najnowsze rozwiązania we wzornictwie, tworzy dobrą praktykę oraz wyznacza nowe kierunki w dizajnie w przestrzeni publicznej. Nawiązując do koncepcji miasta ogrodu, skupia użytkowników wokół jednego celu, a nowa przestrzeń ma stać się centrum, wokół którego toczy się życie społeczne. Zakłada również wykorzystanie rozwiązań z pogranicza ekologii i metod recyklingu.

Podjęcie działań w dzielnicy Bogucice wynika z przeprowadzonej wielokryterialnej diagnozy służącej wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i rewitalizacji w mieście Katowice. W granicach dzielnicy Bogucice w oparciu o dane dot. sytuacji społeczno-gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, wyznaczono podobszar rewitalizacji, wskazany w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2022.

Projekt przeprowadza – Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek

Projekt realizowany w ramach programu Partnerskiej Inicjatywy Miast przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

więcej informacji na : http://miasto-ogrodow.eu/strona/placnaglanc

Partnerzy