adresul. Markiefki nr 44a, 40-213 Katowice - MDK Bogucice-Zawodzie filia Bogucice

PLAC NA GLANC 2021 – BOGUCICE

Marzec 24, 2021 9:53

Projekt Plac na Glanc co roku udowadnia, że mieszkańcy mają wpływ na to, jak wygląda ich najbliższa okolica. Co więcej – sprawia, że czują się jeszcze bardziej odpowiedzialni za jej stan.

W tym roku rewitalizację przejdzie podwórko przy ul. Ludwika 1,3 – 5 w Bogucicach.

Instytucja otrzymała wiele ciekawych zgłoszeń od mieszkańców. Wybór mógł paść jednak tylko na jedno miejsce. Podwórko przy ulicy Ludwika 1,3-5 jest dużą, otwartą przestrzenią, z której korzystają liczni mieszkańcy okolicznych kamienic. Jednocześnie to miejsce mocno zdegradowane, z nawierzchnią w złym stanie, na którym zalega woda deszczowa czy z topniejącego śniegu i pozbawione części rekreacyjnej.

Na rewitalizację przeznaczona jest kwota 100 000 zł. To niemal dwa razy więcej, niż kosztowały dotychczasowe rewitalizacje podwórek w ramach Placu na Glanc.

Projekt realizowany w ramach programu Partnerskiej Inicjatywy Miast przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Partnerzy