adresul. Markiefki nr 44a, 40-213 Katowice - MDK Bogucice-Zawodzie filia Bogucice

NABÓR DO KOMISJI OBWODOWYCH W WYBORACH DO RAD DZIELNIC W DNIU 24 LISTOPADA 2019 R.

Październik 7, 2019 9:09

Gorąco Państwa zachęcam do zgłaszania się na kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach w dniu 24 listopada 2019 r., zwłaszcza do komisji obwodowych RJP nr 1 Śródmieście, RJP nr 2 Załęska Hałda Brynów cz. Zachodnia, RJP nr 4 Osiedle Paderewskiego-Muchowiec, RJP nr 9 Osiedle Tysiąclecia, RJP nr 10 Dąb i RJP nr 11 Wełnowiec-Józefowiec.

Procedury wyborcze do Rad Jednostek Pomocniczych nie są skomplikowane, komisje dyżurują w swoich siedzibach (tych samych co w wyborach parlamentarnych) w niedzielę w dniu wyborów od 7:00 do 19:00. Praca w komisjach odbywa się w sposób zmianowy.

Za pracę zostaną wypłacone diety w wysokości: 150 zł dla przewodniczącego komisji, 140 zł dla wiceprzewodniczącego i 120 dla członków komisji. Szczegóły zostaną omówione na specjalnym szkoleniu w listopadzie.

Kandydaci na członków komisji muszą być wyborcami stale zamieszkującymi na terenie miasta Katowice i nie mogą być w stosunku do kandydujących na radnych do Rad Dzielnic: zstępnymi (czyli dziećmi, wnukami, prawnukami), wstępnymi (czyli rodzicami, dziadkami, pradziadkami), rodzeństwem ani małżonkami.

Zgłoszeń można dokonywać podczas dyżurów komisji okręgowych w dniach od 15 do 25 października 2019 r. na specjalnym formularzu do pobrania:
https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/WyboryIReferenda/dokument.aspx?idr=114034&menu=606

formularz – zgłoszenie kandydata do komisji obwodowej

Partnerzy