adresul. Markiefki nr 44a, 40-213 Katowice - MDK Bogucice-Zawodzie filia Bogucice

Inicjatywa lokalna

Październik 16, 2023 11:00

Inicjatywa lokalna to  forma współpracy Miasta Katowice z mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadań publicznych na rzecz społeczności naszego Miasta. Współpraca w tej formie rozpoczęła się w 2013 roku.

Informujemy, że od 1 października  rusza nabór wniosków o inicjatywę lokalną. Końcowy termin naboru wniosków upływa 15 listopada i podobnie jak w ubiegłym roku będzie to jedyny nabór na składanie inicjatyw lokalnych planowanych do realizacji na 2024 rok.

Jednym z kryteriów oceny ofert jest opinia Rady Dzielnicy –  celem zaopiniowania wniosków przez Radę Dzielnicy Bogucice, prosimy o złożenie projektów podczas dyżuru Rady w dniu 25.10.2023r. (środa) w godz. od 17 do 18 w siedzibie Rady – MDK Bogucice-Zawodzie ul. Markiefki 44a Katowice. Projekty będą opiniowane na sesji Rady w dniu 13.11.2023r. – po sesji wnioskodawcom zostaną wydane opinie Rady.


Ogólne informacje o inicjatywie lokalnej można uzyskać telefonicznie: 32 2593-118 lub mailowo: 
inicjatywalokalna@katowice.eu

Partnerzy