adresul. Markiefki nr 44a, 40-213 Katowice - MDK Bogucice-Zawodzie filia Bogucice

Inicjatywa lokalna 2020 r.

Wrzesień 19, 2019 9:30

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Rada Miasta Katowice z dnia 27 lipca 2017 r. nr XLV/865/17 w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej od 1 października 2019 r. rusza nabór wniosków. Końcowy termin naboru wniosków upływa 15 listopada 2019 r. i podobnie jak w ubiegłym roku będzie to jedyny nabór na składanie inicjatyw lokalnych planowanych do realizacji na 2020 rok.

Jednocześnie informujemy, że Prezydent Miasta Katowice przyjął Zarządzenie nr 526/2019 z dnia 3 września br. w sprawie określenia wzoru wniosku oraz szczegółowego trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, a wraz z nim nowy formularz wniosku o inicjatywę lokalną (załącznik nr 1 do zarządzenia).

Zmiany w treści wniosku o inicjatywę lokalną polegają na:

  • dopisaniu pod tabelą kosztorysu (pkt 8) pouczenia, że w ramach wydatków nie można ujmować zakupu jednorazowych plastikowych/styropianowych opakowań, naczyń, sztućców, butelek itp.
  • aktualizacji, w uzgodnieniu z inspektorem ochrony danych osobowych, oświadczenia wnioskodawcy oraz klauzuli informacyjnej dla mieszkańców popierających inicjatywę lokalną oraz dopisano klauzulę informacyjną dla lidera/pośrednika inicjatywy lokalnej i rekomendacje dla lidera / pośrednika zbierającego podpisy osób popierających inicjatywę lokalną zgodnie z RODO.

Wzór nowego formularza wniosku do pobrania, dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za inicjatywę lokalną w danym wydziale i inne ważne informacje dotyczące inicjatywy lokalnej są dostępne na stronie www.katowice.eu/urzad-miasta/inicjatywa-lokalna.

Partnerzy