adresul. Markiefki nr 44a, 40-213 Katowice - MDK Bogucice-Zawodzie filia Bogucice

Inicjatywa lokalna

Luty 22, 2021 10:36

Inicjatywa lokalna jest formą współpracy Miasta Katowice z mieszkańcami. Celem tego projektu jest realizowanie zadań publicznych na rzecz społeczności naszego Miasta.

W dniach od 1 października do 15 listopada 2020 zostało złożonych 96 wniosków, z czego 61 spełniło warunki formalne.

Mieszkańcy Bogucic złożyli 15 wniosków. Pozytywnie zostało zaopiniowanych 10 wniosków.

Poniżej przedstawiamy inicjatywy, które będą realizowane na terenie Bogucic w roku 2021 roku:

Inicjatywa lokalna wykaz projektów

Partnerzy