adresul. Markiefki nr 44a, 40-213 Katowice - MDK Bogucice-Zawodzie filia Bogucice

Głosowanie w VIII edycji Budżetu Obywatelskiego

Sierpień 30, 2021 8:23

Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
W telegraficznym skrócie oznacza to, że:
– mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań do budżetu, które następnie są analizowane przez urzędników pod kątem możliwości realizacji;
– propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie;
– w efekcie projekty, które osiągnęły najlepszy wynik w głosowaniu, aż do wyczerpania puli środków przeznacza się do realizacji – wpisując je do uchwały budżetowej.
W dniach od 6 do 19 września 2021 roku odbędzie się elektroniczne głosowanie za pomocą internetowego formularza na www.bo.katowice.eu

Kliknij w zdjęcie, by sprawdzić treść.

Partnerzy