adresul. Markiefki nr 44a, 40-213 Katowice - MDK Bogucice-Zawodzie filia Bogucice

Budżet Obywatelski 2018

Wrzesień 4, 2018 8:41

Wyniki weryfikacji zadań do V edycji BO Katowice.

Łącznie spośród 20 projektów z dzielnicy Bogucice do głosowania zakwalifikowano 19 projektów.

Tak duża liczba pozytywnie zweryfikowanych wniosków ukazuje, jak dużo pracy mieszkańcy włożyli w przygotowanie swoich projektów.

Ostatecznie o tym, które zadania będą realizowane w 2019 roku zdecydują mieszkańcy w głosowaniu, które odbędzie się w dniach 10-23 września. Głosować można przez internet na www.Bo.Katowice.eu oraz w Bibliotekach.

Projekty dzielnicowe z Naszej dzielnicy:
Pula środków  do wykorzystania w ramach BO V edycji w dzielnicy Bogucice: 1.065.160,00 zł.
Liczba zgłoszonych projektów: 20
Liczba projektów pozytywnie zweryfikowanych: 19
Wartość projektów pozytywnie zweryfikowanych: 1.938.852,00 zł.

Projekty ogólnomiejskie:
Pula środków  do wykorzystania w ramach BO V na projekty ogólnomiejskie: 3.011.951,00 zł.
Liczba zgłoszonych projektów: 46
Liczba projektów pozytywnie zweryfikowanych: 27
Wartość projektów pozytywnie zweryfikowanych: 15.814.665,00 zł.

Najważniejsze informacje:

Na czym będzie polegało głosowanie?

​Głosowanie na projekty odbywa się drogą elektroniczną za pomocą interaktywnego formularza dostępnego za pośrednictwem Internetu. Aby prawidłowo oddać głos należy postępować zgodnie z poleceniami wskazanymi w instrukcji.

Osoby, które nie posiadają dostępu do Internetu, lub samodzielne wypełnienie formularza będzie stanowiło dla nich trudność będą miały możliwość zagłosowania w stacjonarnych punktach. Ich wykaz zostanie opublikowany do dnia 24 sierpnia 2018 roku.

Na ile projektów można zagłosować?

Aby zagłosować na wybrany projekt (projekty) trzeba znać jego numer ID albo tytuł. Każdy mieszkaniec dysponuje 6 punktami. 3 z nich może oddać na zadania lokalne z jednostki pomocniczej, w której jest zameldowany i 3 na ogólnomiejskie, przyznając je na jeden we wskazanych sposobów, poprzez wybór:

 • Jednego projektu przyznając mu trzy, dwa lub jeden głos;
 • Dwóch projektów przyznając im odpowiednio jeden i dwa głosy lub po jednym głosie;
 • Trzech projektów przyznając im po jednym głosie.

Czy można głosować na projekty lokalne tylko ze swojej dzielnicy?

​Tak, głosować można tylko na projekty o charakterze lokalnym z jednostki pomocniczej swojego zameldowania.

Osoby, które posiadają meldunek w dwóch jednostkach pomocniczych (w jednej meldunek stały, a w drugiej meldunek czasowy) podczas głosowania zostaną poproszone o wskazanie na projekty, z której jednostki pomocniczej chcą głosować.

Zasady głosowania wg. REGULAMINU V EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W KATOWICACH :

Rozdział IV Wybór projektów w trybie głosowania

§ 4

 1. Wyboru zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego dokonują uprawnieni mieszkańcy miasta Katowice w głosowaniu.
 2. Przez uprawnionych do udziału w głosowaniu mieszkańców należy rozumieć osoby, które w dniu 27 sierpnia 2018 roku:
  • posiadają nadany numer PESEL oraz
  • posiadają stałe lub czasowe zameldowanie w mieście Katowice.
 3. W przypadku głosowania przez mieszkańca, który nie ma ukończonych 16 lat konieczna jest zgoda jego opiekuna prawnego do uczestniczenia w procedurze Budżetu Obywatelskiego na etapie głosowania.
 4. Głosowanie trwa 14 dni i rozpoczyna się o godz. 00:01 pierwszego dnia głosowania, a kończy o godz. 23:59 ostatniego dnia głosowania, zgodnie z Harmonogramem V edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach.
 5. Głosowanie na projekty odbywa się drogą elektroniczną za pomocą interaktywnego formularza, dostępnego za pośrednictwem sieci Internet.
 6. Dla osób nieposiadających dostępu do sieci Internet uruchamia się stacjonarne punkty głosowania, umożliwiające oddanie głosu przy pomocy interaktywnego formularza. Wykaz stacjonarnych punktów głosowania wraz z godzinami ich otwarcia zostanie opublikowany do dnia 3 września 2018 roku, w sposób określony w § 3 ust. 10.

Ważne! Mieszkańcy, którzy nie ukończyli jeszcze 18 r.ż. także są uprawnieni do głosowania, z tym że dzieci do 16 r.ż. muszą mieć zgodę opiekuna prawnego (np. poprzez wspólne głosowanie i wypełnienie formularza głosowania na stronie internetowej).

 

Ze wszystkimi projektami także z ogólnomiejskim, można zapoznać się na stronie: http://bo.katowice.eu

Partnerzy