adresul. Markiefki nr 44a, 40-213 Katowice - MDK Bogucice-Zawodzie filia Bogucice

7 września rusza głosowanie do Budżetu Obywatelskiego

Wrzesień 1, 2020 12:51

Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.

W telegraficznym skrócie oznacza to, że:
• mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań do budżetu, które następnie są analizowane przez urzędników pod kątem możliwości realizacji;
• propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie;
• w efekcie projekty, które osiągnęły najlepszy wynik w głosowaniu, aż do wyczerpania puli środków przeznacza się do realizacji – wpisując je do uchwały budżetowej.

Podsumowując: to Mieszkańcy zdecydują poprzez głosowanie jakie projekty zostaną zrealizowane w przyszłym roku.
Stąd zachęcamy do głosowania i przedstawiamy Państwu projekty z Naszej dzielnicy, na które można oddać swój głos.

więcej: bo.katowice.eu

Partnerzy