adresul. Markiefki nr 44a, 40-213 Katowice - MDK Bogucice-Zawodzie filia Bogucice

Zielony Budżet – Startujemy!

Maj 25, 2022 15:05

„Zielony Budżet – jak to działa?

Zielony Budżet miasta Katowice jest formą konsultacji społecznych mających na celu zdiagnozowanie potrzeb mieszkańców w zakresie szeroko pojętej ekologii i ochrony środowiska, a następnie realizację zadań publicznych. Oznacza to, że jeśli jesteś mieszkańcem Katowic i masz pomysł, który przyczyni się do poprawy środowiska naturalnego na terenie miasta, możesz zgłosić swój wniosek do Zielonego Budżetu miasta Katowice.

Na realizację projektów realizowanych w ramach Zielonego Budżetu mieszkańcy będą mieli 3 mln złotych. Podobnie jak w przypadku Budżetu Obywatelskiego, kwota ta rozdzielona została między 22 dzielnice miasta, a jej część przeznaczono również na pulę projektów ogólnomiejskich. Pamiętaj, że projekt o charakterze lokalnym to taki, który dotyczy tylko jednej dzielnicy. Jeśli natomiast z Twojego pomysłu skorzystają mieszkańcy więcej niż jednej dzielnicy, możesz zgłosić projekt, który będzie miał charakter ogólnomiejski.

Maksymalna wartość pojedynczego zadania o charakterze lokalnym nie może przekraczać 60% puli środków finansowych przeznaczonych na zadania dla danej dzielnicy. Maksymalna wartość pojedynczego zadania o charakterze ogólnomiejskim nie może przekraczać puli środków finansowych przeznaczonych na zadania o charakterze ogólnomiejskim.

Pamiętaj, że zgłoszone przez Ciebie zadanie musi być zlokalizowane na terenie stanowiącym własność miasta Katowice lub Skarbu Państwa będącym w użytkowaniu wieczystym miasta Katowice!”

W ramach edycji z 2020r. Zielonego Budżetu w Bogucicach zrealizowano:

– Zielona ul. Normy; Żywopłoty na Modrzewiowej; Zielona skarpa na ul. Wajdy i Ludwika; Lasek na ul. Hoppego; Nasadzenie drzew w ciągu ulicy Markiefki

W ramach edycji z 2021r. Zielonego Budżetu w Bogucicach jest obecnie w realizacji:

– Zielone? Nie parkuję! – rewitalizacja rozjeżdżonych zieleńców; Zielony skwer przy MDK „BoguciceZawodzie”; Zielona akupunktura na osiedlu Na Obrzeżu w Katowicach

więcej na: www.bo.katowice.eu

Partnerzy