adresul. Markiefki nr 44a, 40-213 Katowice - MDK Bogucice-Zawodzie filia Bogucice

Konsultacje dot. projektów zmian Statutów Dzielnic miasta Katowice

Grudzień 20, 2023 10:17

Szanowni Państwo,

przekazujemy informację, że 11 grudnia br. Prezydent Miasta Katowice zarządzeniem nr 3711/2023 uruchomił konsultacje dot. projektów zmian Statutów Dzielnic miasta Katowice. Jest to konsekwencją przyjęcia 23 listopada 2023 r. przez Radę Miasta Katowice projektów zmian w statutach wszystkich 22 Dzielnic miasta Katowice oraz skierowania ich do konsultacji z mieszkańcami.

Zaproponowane zmiany wynikają z rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Śląskiego oraz orzeczeń sądów administracyjnych. W propozycjach zmian przyznano członkom okręgowych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach Rady Dzielnicy zryczałtowaną dietę oraz określono podmiot, który będzie decydował o ustaleniu wysokości tych diet. Określono również procedurę wnoszenia i rozpatrywania protestów wyborczych. Propozycją jest również wykreślenie ze Statutów liczby radnych Dzielnicy dlatego, że liczba ta wynika wprost z przepisu art. 37 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym i jest uzależniona ściśle od liczby mieszkańców Dzielnicy.

Zgodnie z regulacjami prawnymi każdorazowo zmiany w statutach Dzielnic są przedstawiane mieszkańcom tych Dzielnic do zaopiniowania. Uwagi mieszkańcy Katowic będą mogli wnosić od 27 grudnia 2023 r. do 15 stycznia 2024 r. poprzez formularz konsultacyjny online, dostępny w tym terminie na stronie Katowice.eu/konsultacje.

Formularze w wersji papierowej będzie można pobrać i/lub złożyć w Wydziale Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta (Rynek 13, p. 204).

Konsultowane dokumenty znajdą Państwo pod adresem https://katowice.eu/Konsultacje/Strony/konsultacje-zmian-Statutow-Dzielnic.aspx

Partnerzy