adresul. Markiefki nr 44a, 40-213 Katowice - MDK Bogucice-Zawodzie filia Bogucice

Kolejna edycja Zielonego Budżetu w Katowicach!

Marzec 22, 2023 14:30

Po raz czwarty mieszkańcy Katowic będą mogli zgłaszać swoje propozycje w ramach Zielonego Budżetu miasta Katowice. W tym roku nabór wniosków rozpocznie się 4 kwietnia. Katowiczanie,
podobnie jak w poprzednim roku, mogą zagospodarować 3 mln złotych. Kwota ta została podzielona między 22 dzielnice miasta, wyznaczono także pulę na projekty ogólnomiejskie.

Mieszkańcy Katowic mogą zgłaszać swoje projekty od 4 do 28 kwietnia za pomocą formularza online, który dostępny będzie na stronie bo.katowice.eu. Następnie wnioski będą przechodziły przez weryfikację formalną i merytoryczną. W ostatnim etapie komisja złożona z urzędników i zewnętrznych ekspertów wybierze najciekawsze projekty, które zostaną zrealizowane w kolejnym roku. Podobnie jak w poprzednich latach, również i w tej edycji, na zgłoszone projekty przeznaczono kwotę 3 mln złotych, z których 2,4 mln zł rozdzielono pomiędzy 22 dzielnice w ramach wniosków lokalnych, natomiast 600 tys. złotych przeznaczono na realizację zadań o charakterze ogólnomiejskim.

Zielony Budżet miasta Katowice to proces konsultacji społecznych, który pomaga zdiagnozować potrzeby mieszkańców w zakresie szeroko pojętej ekologii i ochrony środowiska. Można zgłaszać zadania takie jak: nasadzenia drzew i krzewów, rewitalizację zieleni małych skwerów, tworzenie łąk kwietnych czy też warsztaty edukacyjne w zakresie ochrony przyrody i ekologii. W trzech dotychczasowych edycjach Zielonego Budżetu
mieszkańcy złożyli 514 propozycji. Do tej pory wybranych do realizacji zostało 239 zadań na kwotę przekraczającą 7,5 mln złotych.

HARMONOGRAM IV EDYCJI ZIELONEGO BUDŻETU MIASTA KATOWICE

 

Zgłaszanie
projektów zadań do Zielonego Budżetu
od 4 do 28
kwietnia 2023 r.
I etap
weryfikacji wraz z ogłoszeniem wyników weryfikacji
do 5 czerwca 2023
r.
II etap
weryfikacji wraz z ogłoszeniem wyników weryfikacji
do 1 września
2023 r.
Etap pracy
Zespołu Oceniającego
do 27 września
2023 r.
Ogłoszenie
wyników pracy Zespołu Oceniającego oraz informacji o
wyborze zadań do realizacji
do 29 września
2023 r.
Podział
środków finansowych IV edycji Zielonego Budżetu miasta
Katowice (na rok 2024) dla dzielnicy Bogucice”

 

Pula środków wynikająca z podziału 3 mln zł: 114.428 zł.

 

Maksymalna wartość pojedynczego zadania: 68.657 zł.

Zadania ogólnomiejskie: 600.001 zł.

Więcej na: bo.katowice.eu

(kliknij, by zobaczyć zdjęcie)

Partnerzy