adresul. Markiefki nr 44a, 40-213 Katowice - MDK Bogucice-Zawodzie filia Bogucice

Katowice – plan ogólny

Marzec 4, 2024 13:21

Informacja z Urzędu Miasta:

„Uprzejmie informuję, że w związku z przystąpieniem do sporządzenia planu ogólnego miasta Katowice rozpoczęta została procedura zbierania wniosków.
W terminie do 15 kwietnia 2024 r. istnieje formalna możliwość składania wniosków do projektu planu ogólnego, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2023 poz. 977 z późn. zm.).
Ponadto informuję, że zostanie uruchomiony punkt konsultacyjny przy ul. Młyńskiej 2c
w Katowicach, w każdy wtorek oraz w każdy czwartek w godzinach pracy tut. Urzędu w ww. terminie składania wniosków, w którym możliwe będzie uzyskanie dodatkowych informacji oraz pomocy w składaniu wniosków do sporządzanego planu ogólnego.”

Partnerzy